GASNET

Kompletní rebranding servisních
a manažerských vozidel

Shrnutí
projektu

Pro našeho klienta jsme provedli rozsáhlý rebranding servisních a manažerských vozidel. Celkově šlo o přibližně 1 500 vozidel různých typů, včetně 1 280 osobních a užitkových vozidel, 186 dodávek a 28 nákladních aut. Tento rozsáhlý projekt byl realizován v období 9 měsíců a na projektu pracovaly v terénu současně 3 týmy techniků, což umožnilo efektivní a rychlou práci.

Součástí projektu byla také pečlivá dokumentace všech polepů, včetně předávacích protokolů, které obsahovaly údaje jako jméno, typ vozidla, SPZ a další, doplněné o fotodokumentaci každého vozidla.

Od návrhu
k realizaci

Při realizaci projektu klient předem poskytl seznam automobilů určených k polepu, včetně jejich typu a počtu, společně s adresou místa realizace, kontaktními údaji odpovědné osoby a preferovaným termínem provedení. Na základě těchto informací byl koordinován plán s technickým týmem tak, aby bylo vše zajištěno a připraveno k hladkému průběhu.

Polep každého vozidla byl pečlivě naplánován na konkrétní čas, což umožnilo maximálně efektivní průběh celého procesu. Díky tomu mohli zaměstnanci společnosti GasNet efektivně plánovat své pracovní aktivity i v den polepu, neboť měli jasný přehled o časovém rozvrhu.

Po dokončení polepu každý řidič potvrdil převzetí vozidla podepsáním předávacího protokolu, jenž obsahoval jeho jméno, typ vozidla a registrační značku.

Den po realizaci polepu byly odpovědné kontaktní osobě zaslány všechny podepsané předávací protokoly spolu s fotografiemi polepených vozidel, čímž bylo zajištěno dokončení projektu a jeho dokumentace.

Projekt
v číslech

1 500

vozidel

3

realizační týmy

9

měsíců realizace

Neváhejte se
na nás obrátit

Bc. Martin Pecha
specialista produkce tiskopisů a PR materiálů
martin.pecha@mha.cz