INNOGY

Exteriérový branding
obchodních míst po celé ČR

Shrnutí
projektu

Na základě výběrového řízení jsme byli osloveni s projektem zpracování designové koncepce, návrhu a realizace rebrandingu exteriérů obchodních míst společnosti innogy po celé České republice.

Během realizace projektu jsme se zaměřili na individualizaci návrhů a konstrukcí vzhledem k různým povahám fasád jednotlivých obchodních míst, ale se sjednocujícím cílem zjednodušit, zlepšit a zvýraznit doposud zcela nevýraznou vizuální podobu prodejních míst. Motivací bylo dosáhnout harmonii mezi rozmanitými exteriéry jednotlivých budov, aby se brand innogy stal jasně čitelným a viditelným v rozmanité záplavě dalších vizuálů.

Součástí zadání byl také návrh atiky a zpracováním kolmé fasádní výstrče, která se vyznačovala atypickým zaobleným tvarem, poměrně velkým rozměrem a byla doplněna o světelnou reklamu s vloženým písmem, což přispělo k vytvoření kompaktního a esteticky přitažlivého vizuálu.

Při práci jsme dbali na zachování původního vzhledu míst, kde to bylo možné. Bylo to zvláště důležité u lokalit zahrnujících objekty v památkových zónách.

Od návrhu
k realizaci

Pasportizace

Pasportizace, podrobné zaměření objektů, digitalizace dat a jejich přesné přenesení do projektové dokumentace je velmi důležitou přípravnou fází realizace. Poskytuje přehledný a detailní pohled na specifická místa nejen každého průčelí objektu, ale je klíčová pro zajištění precizního  provedení díla a současně jako podklad pro technické týmy při realizaci v terénu.

Vizualizace provedení

Pro každé obchodní místo je vypracován grafický návrh a vizualizace. Tyto podklady jsou vždy předloženy klientovi k odsouhlasení a případným korekcím.

Technické výkresy

Pro každé obchodní místo je vypracována sada technických výkresů, které zahrnují všechny odsouhlasené detaily provedení budoucího díla.

Realizace

Realizaci rebrandingu zajišťují týmy odborných pracovníků v terénu. Díky důkladné přípravě a analýze postupu montáže jsou vybaveny na řešení potenciálních překvapivých výzev spojených s konkrétním místem. Téměř nic je proto nepřekvapí.

Projekt
v číslech

20

poboček

7

realizačních týmů

31

realizačních
dní

Hodnocení
klienta

Celý projekt rebrandingu exteriérů našich poboček proběhl díky profesionálnímu přístupu odborníků z MHA bez jakýchkoliv problémů.

Tereza Podzimková
innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Specialista podpory a komunikace

Neváhejte se
na nás obrátit

Jan Knotek
obchodně projektový manažer
jan.knotek@mha.cz